26 °C
Gulyás Anikó

 

Óvodapedagógusként dolgozott 1981 és 2006 között, eközben múzeumpedagógusi képesítést szerzett. 2006 őszétől 2013-ig a Közlekedési Múzeum pedagógusaként foglalkozott nem csupán óvodásokkal, hanem iskolásokkal és fiatal felnőttekkel is. 

  • Az állandó és időszaki kiállításokra alapozva komplex múzeumpedagógiai foglalkozásokat és interaktív programokat tervezett és vezetett. 
  • Feladatai közé tartozott a múzeumpedagógiai kiadványok szerkesztése. 
  • A hétvégéken születésnapi zsúrt és családi vasárnapi programot tervezett és vezetett ez alatt a hét év alatt. 
A folyamatos tanulás nem csupán a gyerekek esetében fontos, Anikó is folyamatosan képezte magát – több oktatási és nevelési témában végzett el tanfolyamot és vett részt képzéseken. 
  • Két éven át tanulmányozta és dolgozta ki a közlekedés-biztonsággal kapcsolatos programokat. Ismereteit a Vezetéstechnikai Centrumban zajló programokba építve hasznosítja és fejleszti tovább. 
  • Anikó játékos programokkal várja a Miniringre érkező gyerekcsoportokat, osztályokat, s mindazokat, akik számára fontos, hogy bővítsék a biztonságos közlekedéshez szükséges ismereteiket. 
Palágyi István

 

Tanárként 1977-től nevelte közlekedésre a diákokat. Az első sikerek után a Pest Megyei Rendőr-főkapitányág ifjúsági szakbizottságában tevékenykedett, majd 1980-ban gyakorlati gépkocsi oktatói diplomát szerzett. Húsz éven keresztül minden évben  dobogós helyezéseket ért el diákjaival, később pedig rendőr kollégáival a közlekedésbiztonsági és szakmai versenyeken.

Hivatásszerűen 1992-től dolgozott az autópálya-rendőrségen, majd a központi ügyeleten, de főállása mellett – és azzal párhuzamosan – folyamatosan foglalkozott  közlekedésbiztonsággal, baleset-megelőzéssel.
 
2000-től az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztályán dolgozott – fő feladatai közé tartozott az ifjúság közlekedésre nevelése és baleset-megelőzésre oktatása, ezek országos szakmai irányítása, segítése, koordinálása. 

Tizenkét éve folyamatosan végzi a halálos közlekedési balesetek ok-okozati összefüggéseinek elemzését - szakértőként számos önálló szakmai publikációja jelent meg, és  jó néhány szakanyag lektorálását végezte. 2013 május 1-től nyugdíjasként segíti az ORFK – Országos Balesetmegelőzési Bizottság munkáját.  
 
„Főfoglakozása” mellett 2004 óta rendszeresen dolgozik instruktorként a Vezetéstechnikai Centrumban, ahol egy remek, szakértő csapat tagja. Foglalkozása a hobbija, a hobbija a hivatása. Szereti a tanpályás munkáját, igyekszik  folyamatosan szinten tartani, fejleszteni, majd hallgatóinak  továbbadni a tudását.

Jusztin Noémi


Pedagógus családba születtem 1989. szeptember 8-án, ami hatással volt a gyermekkoromra.
Édesanyám munkájának köszönhetően sok gyermekkel nevelkedtem miközben tapaszlatot gyűjtöttem a nevelői hivatás szépségéről. Tanulmányaimat mégsem ezen a pályán folytattam, hanem a Debreceni Egyetem Műszaki Karán, ahol építőmérnöki diplomát szereztem. E mellett rendszeresen vállaltam önkéntes munkát a Mezőtárkányon az általános iskolába ahol népitáncot tanítottam a gyermek csoportoknak. Ennek ellenére a gyermek szeretetem, és a velük való foglalkozás öröme megmaradt, olyannyira hogy később egy budapesti nevelőotthonban is dolgoztam. Így találkoztam a Miniring programokkal, ahol a nyári táborozásokon animátorként foglalkoztattak. Így kerültem kapcsolatba a Miniringgel. Még abban az évben lehetőséget kaptam, arra, hogy itt dolgozzam, nem volt kétséges, hazaértem. Jelenleg a gyermekek közlekedésre nevelésével foglalkozom és tanulom, ennek módszereit a kollégáimtól. Most már biztosan tudom, hogy ez irányba folytatok majd a tanulmányokat.

Jusztin Noémi
pedagógusasszisztens 
 
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-83429/2015
Adatkezelési tájékoztató